NL EN

Patiënt Login

Corticoïde infiltratie

Deze ingreep kan tijdelijk de pijn terugdringen

Wanneer u lijdt onder de pijn in uw heup, kan de arts er voor kiezen om u een corticoïde infiltratie toe te dienen. Twee redenen kunnen hiervoor aangehaald worden:De arts zal u vragen om een score aan uw pijn te geven op verschillende momenten voor en na de infiltratie. Tijdens de controleafspraak na 6 weken, zal de dokter deze pijnscores met u bespreken en daaruit een conclusie kunnen trekken over het effect van de infiltratie.

Contacteer ons