NL EN

Patiënt Login

Heupprothese

Het plaatsen van een heupprothese

Ondraaglijke pijn aan de heup of een blokkerende heup beheersen uw leven volledig. Veel "normale" activiteiten die het leven aangenaam maken, moeten noodgedwongen worden teruggeschroefd.

Het medisch team van de Heuppraktijk zal eerst al het mogelijke doen om de patiënt met conservatieve, niet-operatieve behandelingswijzen verder te helpen. Als er geen alternatieven meer voorhanden zijn, gaat men over tot een operatie en dikwijls is dat het plaatsen van een heupprothese via de spiersparende methode met de liesplooi-incisie (de direct anterieure benaderingswijze).

Gelukkig laat de spiersparende techniek voor totale heupprothesen toe dat een patiënt sneller dan vroeger zijn beoogde levenskwaliteit kan terugvinden. De patiënt hoeft geen lange en pijnlijke revalidatie meer te ondergaan. Bovendien maakt Prof. Dr. Corten vanzelfsprekend gebruik van het beste prothese-systeem dat vandaag beschikbaar is. Het is nu zelfs mogelijk om beide heupen in één operatie te behandelen. Een bilaterale operatie levert de patiënt veel tijdswinst op in vergelijking met twee aparte operaties. Ook op esthetisch vlak is er een grote vooruitgang geboekt. Het kleine litteken kan makkelijk onder badpak of slip verborgen worden. Deze ingreep is technisch moeilijker maar wordt door Dr. Corten standaard toegepast voor het uitvoeren van jaarlijks meer dan 350 totale heupprothese-operaties.

Dokter Corten is een internationaal erkend orthopedisch chirurg die deze spiersparende techniek verder op punt heeft gesteld. Hij leidt jaarlijks tientallen chirurgen van over heel de wereld op en geeft op tal van nationale en internationale congressen hierover spreekbeurten. Bovendien heeft hij een website opgericht waarop chirurgen kunnen inschrijven om dusdanig de spiersparende methode via de liesplooi-incisie aan te leren. Niet enkel eerste operaties maar ook zelfs revisie-operaties worden bij hem en de Hip Unit in Genk op spiersparende wijze uitgevoerd. Door de vele voordelen die deze techniek met zich meebrengt, is niet enkel de operatietijd zeer kort, maar ook het ziekenhuisverblijf en de post-operatieve revalidatie. De ingreep mag zeker niet onderschat worden en complicaties kunnen steeds gebeuren. Echter heeft de ingreep tal van voordelen waardoor de kans op een snel en vlot herstel zeer hoog is. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat een groot aantal patiënten (60% ongeveer) na 1 jaar wat we noemen een "forgotten hip" heeft. De patiënt functioneert terug normaal en is dusdanig vergeten dat hij of zij een heupprothese-operatie heeft gehad.

Contacteer ons