NL EN

Patiënt Login

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag uit het ziekenhuis na plaatsen van een heupprothese

Iedereen hoopt om zijn verblijf in het ziekenhuis tot een minimum te beperken. De spiersparende techniek die bij het plaatsen van een heupprothese gebruikt wordt, heeft effectief een kortere hospitalisatie duur en een snel ontslag tot gevolg. In principe kan uw verblijf in het ziekenhuis beperkt worden tot 3 à 4 nachten. De meeste patiënten worden op vrijdag geopereerd en kunnen het ziekenhuis al na het weekend op maandag verlaten. U krijgt kinesitherapie tijdens het weekend.

Zodra uw medische toestand stabiel, uw verband droog en uw zelfredzaamheid (zelfstandig naar het toilet gaan, stappen en trappen doen) in orde is, mag u het ziekenhuis verlaten. U krijgt de nodige documenten.

De hechtingen dienen niet te worden verwijderd gezien ze resorbeerbaar zijn. Best laat u uw wonde wel bij de huisarts eens nakijken na een 10-tal dagen.

De krukken mogen verwijderd worden wanneer u dat mogelijk acht, wat meestal na een 2- tot 3-tal weken het geval is. Vanaf dan mag u alles doen en kan u trachten te vergeten dat u met een heupprothese rondloopt. Dit proces duurt echter toch een klein jaar maar wordt in 60% van de gevallen toch bewerkstelligd. Tijdens het eerste post-operatieve jaar moet u er toch rekening mee houden dat bepaalde activiteiten wat moeilijker gaan of daags nadien toch wat stijfheid met zich meebrengen. Dit is niet abnormaal aangezien de spierenveloppe rond uw heup een aanpassingsperiode nodig heeft.

Onze spiersparende techniek en begeleiding zijn erop gericht om u zo snel mogelijk weer zelfstandig te maken.

Contacteer ons