NL EN

Patiënt Login

Het plaatsen van een heupprothese

Prof. Dokter Corten past een nieuwe techniek toe bij het plaatsen van heupprotheses

Hoe gaat de operatie in zijn werk?  Hoe wordt een heupprothese geplaatst?

Na het maken van de liesplooi-incisie wordt er een opening gemaakt tussen de spieren en worden de spieren aan de kant gehouden. Vervolgens wordt het heupgewricht benaderd, geopend en wordt de heupkop afgezaagd en verwijderd. Zo ontstaat er een duidelijk zicht op de heupkom en kan deze voorbereid worden om de prothesekom te plaatsen. Wanneer de nieuwe kom geplaatst is, wordt het been zo gepositioneerd dat het dijbeen benaderd kan worden. De steel wordt dan gefixeerd in het dijbeen. Met proefprothesen wordt gekeken welke de juiste maat is. Dit geldt ook voor de heupkop die op de steel wordt gedraaid. Wanneer de prothesecomponenten geplaatst zijn, wordt er met het been bewogen om te controleren of de bewegingen van het nieuwe heupgewricht voldoende zijn en het gewricht stabiel is. Vervolgens bekijkt de chirurg of beide benen even lang zijn. Ten slotte wordt de wonde in verschillende lagen gesloten. De wonde wordt afgedekt met wondlijm waarmee u kunt douchen.

De operatie zelf duurt tussen de 35 à 50 minuten. U verblijft ongeveer 1 uur in de operatiekamer. Vervolgens verblijft u ongeveer 2-2,5 uur in de ontwaakruimte om bij te komen van de verdoving. Een verpleegkundige houdt dan nauwgezet uw bloeddruk, hartslag en pijn in de gaten. Daarna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Uw benen moeten wel volledig "ontwaakt" zijn van de anesthesie. Het kan zijn dat u op dat moment nog zuurstof toegediend krijgt via een buisje in de neus.

Als u na de operatie weer op de verpleegafdeling bent, heeft u nog een infuus en een redon. Een redon is een buisje dat tijdens de operatie in de wonde geplaatst wordt en dat ervoor zorgt dat het overtollige vocht en bloed na de operatie afgevoerd kan worden.

Nieuwe technieken binnen de orthopedische chirurgie zoals de spiersparende techniek die Dr. Corten verder heeft ontwikkeld en het gebruik van de beste prothesen, hebben ertoe geleid dat het plaatsen van een kunstheup vandaag minder ingrijpend is dan voorheen. Patiënten zijn sneller thuis, hernemen sneller hun dagelijks activiteiten en kunnen sneller trachten te vergeten dat ze met een kunstheup rondlopen.