EEN COMPLETE BEGELEIDING

COMPLICATIES

Complicaties na een totale heupprothese komen zeer zelden voor. Zeker met het verder op punt stellen van de operatietechniek en het verder standaardiseren van de procedure vermindert de kans op problemen achteraf aanzienlijk.

Na de operatie kunnen een paar ongemakken optreden. Sommige reacties van het lichaam zijn normaal en gaan vanzelf weer voorbij. Bij andere reacties dienen er maatregelen getroffen te worden.

Pijn
De pijn na de operatie valt moeilijk te voorspellen en is individueel verschillend. De verpleegkundige houdt uw pijn nauwlettend in de gaten. De eerste uren krijgt u pijnmedicatie via het infuus. Wanneer het infuus verwijderd is, wordt er overgestapt op tabletten. De eerste dagen na de operatie treedt er vaak flinke spierpijn op in de bovenbeenspieren (vooral bij mannen). Dit heeft vermoedelijk te maken met de ophoping van melkzuur in de spieren en is van voorbijgaande aard. Zorg er daarom voor dat u de eerste dagen zeer goed het medicatieschema opvolgt.

Trombose
Om trombose of flebitis te voorkomen dient u goed te bewegen en neemt u 30 dagen aspirine, tenzij u reeds andere bloedverdunners pre-operatief nam.

Zwelling van het geopereerde been
Het is normaal dat het geopereerde been wat gaat zwellen. Deze zwelling zal na enkele weken verdwijnen. Soms kan er ook een inwendige bloeduitstorting ontstaan die uw been op verschillende plekken zal verkleuren. We behandelen dit met ijs. De bloeduitstorting zakt vaak naar beneden en zal na enkele weken verdwijnen.

Koorts
Het is mogelijk dat u de eerste dagen na de operatie temperatuursverhoging ontwikkelt. Hogere koorts behandelen we met medicatie. Indien u ook thuis hoge koorts heeft, dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.

Prof. Dr. Corten streeft ernaar om de procedure van de totale heupprothese steeds verder te optimaliseren. Met dat doel heeft hij een aantal instrumenten voor het OK ontwikkeld die ervoor zorgen dat vele aspecten van de procedure steeds op dezelfde efficiënte wijze kunnen uitgevoerd worden waardoor het bekomen resultaat gemiddeld aan hogere kwaliteitsnormen beantwoordt. De heupprocedures in het ZOL werden geëvalueerd en vergeleken met de benchmark database met duizenden patiënten, behandeld in 8 ziekenhuizen. De complicaties waren, zoals de grafiek aantoont, significant lager dan de benchmark.

Nieuwe technieken binnen de orthopedische chirurgie hebben ertoe geleid dat het plaatsen van een kunstheup vandaag minder ingrijpend is dan voorheen. Enkele uren na de operatie zullen de kinesisten bij u op de kamer langskomen, om reeds samen met u de eerste oefeningen te doen.

In vergelijking met de benchmark is de kans op complicaties bij chirurgen van de Heuppraktijk significant lager

eda-hip

EDA-Hip

De spiersparende voorste benadering voor heupprothese chirurgie wordt ook wel Direct Anterior Approach genoemd. Deze techniek…

Een leven zonder pijn

Prof. Dr. Corten en zijn team hebben de voorbije jaren een enorme kennis en expertise opgedaan in het behandelen van heupproblemen…

ESY-Concept

Na de optimalisatie van een aantal chirurgische aspecten van de spiersparende direct anterieure benaderingswijze, voelde Professor…

One-night Hip

De multi-disciplinaire aanpak van het team zorgt ervoor dat u veilig en zeer goed voorbereid binnen de 24 uur het ziekenhuis kan…

HipCloud

Hip Coach Stijn Roose en Professor Corten hebben een digitale applicatie ontwikkeld om de patiënt doorheen zijn of haar volledige traject…

sports

Sports

Als arts gespecialiseerd in de heupchirurgie heeft Professor Corten door de jaren heen vastgesteld dat vele patiënten op zoek zijn naar een…

NL
Scroll naar boven