EEN BEHANDELING OP UW MAAT

ONZE OPERATIETECHNIEK LEIDT BIJ 80% VAN DE PATIËNTEN NA 6 TOT 9 MAANDEN TOT EEN ‘FORGOTTEN HIP’

EFFICIENT DIRECT ANTERIOR (EDA) HEUPPROTHESE-OPERATIE

De spiersparende voorste benadering voor heupprothese chirurgie wordt ook wel Direct Anterior Approach genoemd. Deze techniek wordt meer en meer gebruikt maar de wijze van uitvoering van deze techniek kan enorm verschillen.

Binnen zijn doctoraatsonderzoek heeft Professor Corten veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van het losmaken van het heupkapsel zodat de prothese componenten perfect kunnen geplaatst worden. Hierbij heeft hij aangetoond dat deze cruciale stap toelaat een vlotte en veilige procedure uit te voeren.

Na het verdedigen van zijn proefschrift in 2014, heeft Prof. Dr. Corten de spiersparende heupprothese procedure nog verder geoptimaliseerd door een nieuw gestandaardiseerd concept uit te werken om operaties zo vlot mogelijk te laten verlopen zodat de impact voor de patiënt wordt geminimaliseerd: het Efficient SurgerY (ESY)-concept.

Door dit concept toe te passen op de anterieure benaderingswijze werd de Efficient Direct Anterior (EDA) Hip ontwikkeld. Deze operatietechniek maakt gebruik van specifieke, instrumenten als de Gripper en de EsySuit die het mogelijk maken de operatietijd en de spierschade te beperken en de revalidatie te bespoedigen. Prof. Dr. Corten leidt jaarlijks vele chirurgen uit heel de wereld op om deze techniek ook in hun OK te gebruiken. Dr. Sarac heeft 2 jaar lang opleiding genoten bij Prof. Corten en voert de EDA Hip techniek op exact dezelfde wijze uit als Prof. Corten. Beide artsen werken in teamverband, op de raadpleging en in het operatiekwartier.

Daar komt bij dat we tijdens de ingreep gebruik maken van nieuwe locoregionale anesthesie technieken. De patiënt krijgt een speciale op de heupoperatie afgestemde anesthesie toegediend. De gebruikelijke volledige narcose, die nare bijwerkingen met zich mee kan brengen, hoeft dus niet meer voor deze operatie. Bovendien zorgen we ervoor dat u tijdens de korte operatie geen enkele gewaarwording van de procedure ervaart. U kan rustig muziek beluisteren terwijl het team voor u zorgt.

Patiënten zetten hierdoor zeer kort na de operatie reeds hun eerste stappen. 80% van de patiënten vervolgen daarna een probleemloze revalidatie en kunnen na 6 tot 9 maanden spreken van een ‘forgotten hip’. Professor Corten en zijn team blijven verder perfectioneren. In Maart 2020 hebben ze op de British Hip Society meeting in Wales zelfs een award gewonnen voor hun onderzoek naar de meest optimale spiersparende operatietechniek.

Professor Corten en zijn team voeren de EDA Hip operaties uit met dezelfde hoge standard of care op verschillende locaties zowel in België als in het buitenland.

P

ONE-NIGHT HIP

Dankzij onze aanpak verlaat u het hospitaal binnen de 24 uur

Onze multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat u optimaal bent voorbereid waardoor u het ziekenhuis na een EDA Hip al na 24 uur kan verlaten. Onze HipCloud applicatie begeleidt u verder thuis met 24/7 mogelijkheid tot contact met het team.

P

ESY-CONCEPT

Standaardisatie vermindert de kans op complicaties

De standaardisatie van elke stap van de procedure en het gebruik van de speciaal ontwikkelde instrumenten, vermindert het risico op complicaties en spierschade.

P

GRIPPER

De weefselschade is minimaal tijdens de EDA-operatie

Deze uitvinding van Prof. Dr. Corten geeft de chirurg een perfect zicht op de operatiezone, minder stress tijdens de operatie en geen weefselschade voor de patiënt. De kans op complicaties vermindert hierdoor aanzienlijk.

P

ANESTHESIE

Kleiner verdovingsrisico en herstelbevorderend

Deze hoogwaardige loco-regionale anesthesie die samen met onze collega’s op de anesthesieafdeling is ontwikkeld, in combinatie met de EDA-procedure, zorgt voor een maximale pijnverlichting met een minimaal verdovingsrisico en een snel herstel.

NL
Scroll naar boven