Privacybeleid Heuppraktijk

Algemeen

De contactpersoon voor al uw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Heuppraktijk:

Naam: Gina Schorreels

Contactgegevens: gina.schorreels@heupprakrijk.be

U kunt ook altijd contact met ons opnemen via ons algemene e-mailadres info@heupprakrijk.be of per telefoon: 014/545.244.

Heuppraktijk verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen in het kader van haar activiteiten.

Heuppraktijk hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR-regelgeving.

Welke persoonsgegevens worden door Heuppraktijk verwerkt?

Heuppraktijk verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, voornaam en contactgegevens zijn, maar ook de communicatie die u heeft met Heuppraktijk als huidige of potentiële zorg- of dienstverlener.

Heuppraktijk verwerkt af en toe gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR, indien nodig.

Rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking

Verwerking in het kader van beoogde of lopende overeenkomsten is de belangrijkste wettelijke basis voor gegevensverwerking door Heuppraktijk en haar leden.

Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere wettelijke grond voor de verwerking is.

Heuppraktijk verkrijgt de persoonsgegevens die zij verwerkt van de natuurlijke personen zelf (rechtstreeks). Uiteraard maken we nooit misbruik van deze gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Heuppraktijk garandeert de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Heuppraktijk bewaart belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op haar eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derden.

Verwerking door / overdracht aan externe partners

In de eerste plaats verwerkt Heuppraktijk de persoonsgegevens zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Heuppraktijk en haar leden geven alleen gegevens door aan derden als dat nodig is. Uiteraard worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gecommuniceerd.

Uw rechten op grond van de GDPR

Heuppraktijk garandeert dat u als betrokken natuurlijk persoon de rechten kunt uitoefenen die de GDPR u toekent (informatie, toegang, kopie, verbetering, rectificatie en recht ‘om te worden vergeten’, beperking van en bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens).

U kunt uw rechten gratis en elektronisch uitoefenen via de hierboven vermelde contactgegevens. Heuppraktijk kan u een administratieve vergoeding in rekening brengen in geval van overdreven hoge eisen.

Cookies

Heuppraktijk kan gebruik maken van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat een website via de browser op uw harde schijf opslaat. Informatie wordt opgeslagen in een cookie. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet goed functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Een klacht of vraag over uw persoonlijke gegevens?

Uw contactpersoon bij Heuppraktijk is hierboven al gecommuniceerd. Als u een klacht heeft, kunt u deze ook indienen bij de toezichthouder. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. U kunt ook altijd een zaak indienen bij de nationale rechter.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2020.

NL
Scroll naar boven