EEN BEHANDELING OP UW MAAT

 
VAN PREOPERATIEVE OEFENINGEN TOT SPORTHERVATTING

SPORTS UNIT

Als arts gespecialiseerd in de heupchirurgie heeft Professor Corten door de jaren heen vastgesteld dat vele patiënten op zoek zijn naar een meer gepersonaliseerde aanpak van hun behandeltraject. Deze methode start bij de diagnose van het heupprobleem en loopt door tot de revalidatie met zelfs de hervatting van de sportactiviteiten. Een dergelijke aanpak is niet vanzelfsprekend omdat deze een specifieke expertise vergt.

Stijn Roose behaalde een masterdiploma in de sportfysiotherapie aan de KU Leuven en is gespecialiseerd in de revalidatie- en sporthervattingstrajecten na heupoperaties. Stijn adviseert Professor Corten en de patiënten in de Heuppraktijk over hun gepersonaliseerde traject dat ze dan samen met hun eigen kinesitherapeut kunnen uitwerken. Stijn stelt een fysiotherapeutisch bilan en behandelplan op en coacht de patiënt en het team gedurende het volledige proces. Door een optimaal en gepersonaliseerd oefenschema trachten we alle kansen te benutten om op een niet-operatieve manier uw heupprobleem te behandelen. De directe interactie tussen de Hip Coach en de behandelende kinesitherapeut is hierbij cruciaal om eventuele bijsturingen te realiseren.

Patiënten die graag terug aan het sporten gaan, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken, kunnen bij Stijn Roose terecht voor advies. Het is immers zo dat sporten toegelaten is na heupoperaties, ook na de EDA-heupprothese. Het sporten moet wel op een medisch verantwoorde manier hervat worden. Ook voor de sporthervattingen trachten we de begeleiding door uw behandelend kinesitherapeut te optimaliseren.

De Hip Coach staat klaar om patiënten met een EDA-heupprothese te begeleiden in hun streven om terug sportactiviteiten aan te vatten. Wie weet, leidt de aanpak van de Heuppraktijk ertoe dat u zelfs zin krijgt om met een nieuwe sport te beginnen.

P

HIP COACH

Een gepersonaliseerde kinesitherapeutische aanpak van uw behandeltraject

Met de Hip coach heeft de Heuppraktijk de mogelijkheid uw pijn terug te dringen met een behandeling zonder ingreep, maar ook om u te begeleiden bij de voorbereiding van uw operatie en tijdens uw revalidatie tot en met uw eventuele sporthervatting.

P

SMARTHIP-APPLICATIE

De digitale voorbereiding en begeleiding op uw maat

Prof. Dr. Corten heeft een digitale applicatie ontwikkeld om zijn patiënten voor te bereiden op de operatie en hen gedurende het volledige behandeltraject te begeleiden. In deze applicatie vindt de patiënt alle informatie in verband met de voorbereidingen, de ingreep en de revalidatie terug.

P

TEAM

Een team van medische professionals die staan voor een totaalaanpak

De Heuppraktijk heeft een team van specialisten die met hun complementaire kennis en ervaring de beste oplossing zoeken voor uw heupprobleem.

P

YAHU

De Young Adult Hip Unit helpt jongvolwassenen met een heupprobleem verder

De Young Adult Hip Unit wil Jongvolwassenen met heupproblemen zoals heupdysplasie zo snel mogelijk terug laten deelnemen aan het normale dagelijkse leven. Onder begeleiding van de Hip Coach is zelfs sporthervatting een bereikbare optie.

Nederlands
Scroll naar top