Vragen? Ik beantwoord ze graag!
Vragen?

Maak kennis met ons team van experten

Chirurgen of specialisten

Kristoff Corten

Kristoff Corten

Orthopedisch chirurg

Prof. Dr. Corten is orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in spiersparende reconstructieve chirurgie van het heupgewricht.

Tijdens zijn doctoraatonderzoek richtte hij zich op het optimaliseren van de voorste benadering voor het plaatsen van een totale heupprothese. Hiervoor ontwikkelde hij mee speciale instrumenten zoals de Gripper en de EsySuit. Deze innovatieve producten dragen significant bij tot de efficiëntie van de operatie.

Daarnaast gelooft Prof. Dr. Corten ook sterk in de multidisciplinaire aanpak gedurende het ganse behandeltraject van de patiënt. Hiervoor werd het team van het European Hip Center samengesteld.

Veel aandacht gaat naar de ontzorging en omkadering van de patiënt, zijn of haar directe omgeving en de plaatselijke zorgverleners. Hierbij speelt het gebruik van digitale applicaties die de patiënt en de familie begeleiden, een belangrijke rol. Tegelijkertijd zorgen deze applicaties voor een wetenschappelijk onderbouwde opvolging en evaluatie.

Het creëren van een toekomstvisie is cruciaal om het European Hip Center uit te bouwen tot een plek waar heuppatiënten de beste zorg krijgen. De pijlers van onze visie zijn: een warme, menselijke omkadering, met ontzorging voor de patiënt en zijn omgeving. En een multidisciplinair overleg waar de patiënt bij betrokken wordt.

“Voor mij draait zorg in de eerste plaats om het verbeteren van iemands levenskwaliteit. Niet om het oplossen van een probleem. Ik wil elke patiënt en zijn omgeving écht betrekken bij het traject en omringen met een warme, menselijke begeleiding. Als je dat doet, dan zie je dat mensen zich sneller beter voelen.”

Cigdem Sarac

Cigdem Sarac

Orthopedisch chirurg

Dr. Cigdem Sarac is orthopedisch chirurg, getraind in prothesechirurgie. Samen met de Hip Coaches vormt ze de YAHU (Young Adult Hip Unit), waar ze op zoek gaan naar gepersonaliseerde oefenprogramma’s op maat van jonge cliënten met heupproblemen.

Zij is gedurende haar gehele opleiding getraind in de voorste benadering voor prothese chirurgie. Aansluitend aan haar opleiding, heeft zij gedurende 2 jaar een intensieve opleiding gehad van Prof. Dr. Corten. Dr. Sarac heeft zich hierbij ook verder toegelegd op de spiersparende behandeling van jonge patiënten met heupproblemen.

In het Park Medisch Centrum is Dr. Sarac de lead surgeon van het team. Zij helpt daar vele patiënten verder met de EDA spiersparende heupprothese techniek die ontwikkeld is door Prof. Dr. Corten.

“Ik besteed graag veel aandacht aan het verhaal, de ervaringen en de klachten van de jongeren. Net als alle andere leden van mijn team vind ik de betrokkenheid van elke patiënt in het volledige heuptraject cruciaal. Van een uitstekende voorbereiding tot nabehandeling op maat. Enkel zo bereiken we volledige tevredenheid.”

Frans-Jozef Vandeputte

Frans-Jozef Vandeputte

Orthopedisch chirurg

Dr. Frans-Jozef Vandeputte is orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in spiersparende chirurgie van de heup en het bekken. Zijn focus ligt zowel op de degeneratieve en traumatische aandoeningen alsook op sportletsels.

Hij is staflid in het Ziekenhuis Oost-Limburg en werd tijdens zijn chirurgische opleiding klaargestoomd door Prof. Dr. Corten. Nadien bezocht hij buitenlandse centra om gericht bij te bekwamen.

Verder is Dr. Vandeputte betrokken bij onderzoek aan de Universiteit van Hasselt. Zijn onderzoeksproject gaat over ‘De rol van de peri-articulaire spierenveloppe in de direct anterieure benadering van een totale heupprothese’. Hij benadrukt het belang van een wetenschappelijk onderbouwde voorbereiding en opvolging.

Dr. Vandeputte gelooft sterk in het multidisciplinair overleg om complexe pathologie als team te kunnen aanpakken. Het chirurgisch aspect is slechts deel van een behandeltraject en ondersteuning door de Hip Coaches en de zorgcoördinatoren is essentieel.

“Sportletsels rond het heupgewricht liggen me nauw aan het hart. Het is ons doel om een atleet diens passie opnieuw pijnvrij te laten beleven. Samen met dit team bouwen we aan een optimale ondersteuning voor deze populatie.”

Een warme, menselijke omkadering, met ontzorging voor de patiënt en zijn omgeving, en een multidisciplinair overleg waar de patiënt bij betrokken wordt, vormen de pijlers van onze visie.

Hip Coaches

Stijn Roose

Stijn Roose

Hip Coach

Stijn Roose is Master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, met een specialisatie in Sportkinesitherapie. Als Hip Coach vormt hij de brug tussen cliënt, heupspecialisten en persoonlijke kinesist of arts. Zo haalt iedereen het maximum uit de revalidatie. Samen met Prof. Dr. Corten heeft hij het Hip Coach Concept ontwikkeld.

Zijn missie? Het maximale uit de revalidatie te halen. Dit doet hij door een specifieke analyse te maken, waarbij hij de werkpunten van de patiënt zoekt. Hij zal samen met de patiënt een gepersonaliseerd oefenprogramma opstellen om het heupprobleem via een gepersonaliseerd oefenschema aan te pakken. Ondertussen heeft hij meer dan 4000 heupanalyses gedaan in de voorbije 4 jaar.

In zijn laatste jaar werkte hij zijn stage af in Australië. Hier merkte hij dat communicatie, educatie en stimulatie tot activiteit de basis vormen voor het traject van de patiënt. Dit door middel van een gepersonaliseerde in plaats van gegeneraliseerde aanpak.

Om dit te kunnen bekomen, heeft Stijn Roose de HipCloud applicatie ontwikkeld. De HipCloud is een applicatie, waar zowel de patiënt als zijn of haar kinesitherapeut gebruik van kunnen maken om een zo optimaal mogelijk behandeltraject en opvolging te bekomen.

Hij is ook actief in wetenschappelijk onderzoek. In 2022 werkte hij mee aan een onderzoek van “Risicofactoren voor iliopsoas tendinopathie na direct anterieure totale heuparthroplastie” met o.a. Prof. Dr. Corten. Stijn Roose is mede-auteur van 3 wetenschappelijke artikels.

“Ik geloof heel sterk in de combinatie van communiceren met mensen, hen inzicht doen krijgen in hun lichaam en activiteit stimuleren. Een persoonlijke benadering in plaats van een algemene aanpak. Dat is de basis van elk geslaagd heuptraject.”

Alice Deman

Alice Deman

Hip Coach

Alice Deman is Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, met een specialisatie in manuele therapie en gevorderde communicatie.

Na het afronden van haar studies startte ze meteen als Hip Coach. Hierbij werd ze uitgedaagd tot het ontwikkelen van een diepgaand klinisch redeneren op een holistische manier. Ze werd opgeleid om een 360° patient centered plan te bouwen en creatief functioneel oplossingen te bedenken.

Alice Deman specialiseerde zich verder in de vrouwelijke heuppathologieën, met als subspecialisatie de heupdysplasie. Al snel werd de noodzaak voor een geïntegreerde vrouwenzorg duidelijk. Daarom wilt ze met de Women Hip Unit ook bewustwording creëren bij vrouwen zelf. Dat ze zelf weten dat er een relatie kan zijn tussen heup- en hormonale klachten. Hierin worden de kracht en kennis van de heupspecialist, Hip Coach, gynaecoloog, hormooncoach en kinesitherapeut samen gebundeld.

“Ik ben overtuigd dat de behandeling van vrouwelijke bekkenklachten verder verbeterd kan worden. Dit door de vrouwenzorg meer te integreren en het vrouwenlichaam beter te begrijpen. Ik sta klaar om steeds bij te leren. Mijn motivatie en enthousiasme zijn belangrijke troeven om met het hele team een steen te verleggen in de rivier.”

Abner Sergooris

Abner Sergooris

Hip Coach

Abner Sergooris, PhD, is Master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, met een specialisatie in Sportkinesitherapie.

Hij startte een doctoraatsproject aan de Faculteit voor Revalidatiewetenschappen van de Universiteit van Hasselt. Zijn onderzoeksinteresse is gericht op het karakteriseren van personen met heupartrose en het identificeren van voorspellende factoren voor de resultaten na een totale heupprothese. Daarbij focust hij vooral op het ontrafelen van de pijnervaring en de invloed van psychologische factoren, waaronder angst-vermijdingsgedrag en psychologisch trauma, evenals de effecten van pre- tot postoperatieve revalidatie na een totale heupvervanging.

Zijn passie in de praktijk ligt bij het diagnosticeren en behandelen van mensen met chronische heup- en liespijn, zoals femoro-acetabulair impingement en artrose. In het European Hip Center wilt Abner bijdragen aan het verbeteren van behandeltrajecten voor heupaandoeningen, zodat mensen met heupklachten de beste zorg en behandeling krijgen. Zijn ervaring als kinesitherapeut en zijn toewijding aan wetenschappelijk onderzoek motiveren hem om de resultaten van zijn onderzoek om te zetten in effectieve behandelingen. Uiteindelijk is zijn doel om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met chronische heupproblemen.

“Iedereen heeft de potentie om zowel fysiek als mentaal te groeien, stap voor stap, gedreven door een positieve mindset.”

Hedda Van Braeckel

Hedda Van Braeckel

Hip Coach

Hedda Van Braeckel is Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, met specialisatie in Sportkinesitherapie.

In haar masterproef ligt de focus op het mentaal ondersteunen van topsporters tijdens hun overgang naar pensionering. Tegelijkertijd is ze gestart als Hip Coach, waarbij ze zich richt op het verdiepen van haar analytisch en klinisch redeneervermogen evenals het verder ontwikkelen van haar communicatieve vaardigheden.

Door te investeren in een patiëntgerichte benadering, streeft ze ernaar om optimale wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden aan elk individu. Het uitlichten van unieke sterktes van elke patiënt kan bijdragen aan een bredere, holistische benadering voor het aanvatten van een individueel revalidatietraject.

Hedda’s specifieke interesse in de relatie tussen heup- en hormonale klachten drijven haar om samen met Alice verder te bouwen aan de Women Hip Unit. 

“Ik ben ervan overtuigd dat heuppatiënten een verhelderend pad kunnen bewandelen door rekening te houden met specifieke noden en kwetsbaarheden en geloof sterk in het bevorderen van een hersteltraject door middel van persoonlijke begeleiding op het gebied van lifestyle, beweging en positieve ingesteldheid. Kortom, een gezonde mind-body connection staat centraal in mijn visie.”

Het DNA van ons team bestaat uit verbinding, verantwoordelijkheid, passie en zelfbewustzijn.

Zorgcoördinatoren

Gina Schorreels

Gina Schorreels

Praktijk Manager

Als praktijk manager organiseert Gina Schorreels de werking van onze praktijk en stuurt ze onze zorgcoördinatoren aan.  Zij beheert de agenda’s van onze artsen, ondersteunt hen in hun dagdagelijkse werking en herleid hierbij hun administratieve last tot een minimum. Ze legt eventuele bezorgdheden snel voor aan de juiste personen. Met ruim 10 jaar ervaring in UZ Antwerpen en UZ Leuven heeft Gina artsen ondersteuning en patiëntenbegeleiding volledig in de vingers.

Betrokkenheid is even belangrijk als medische zorg. Er is niets zo vervelend dan te blijven zitten met vragen in een periode waarin u alleen bezorgd zou mogen zijn over uw herstel, en uitkijkt naar de mogelijkheden die uw vernieuwde heup zal brengen. Gina Schorreels engageert zich elke dag opnieuw, zodat artsen en cliënten kunnen bezig zijn met de kern van hun zaak.

Op maat van de patiënt’: dat omschrijft het beste mijn manier van werken. Betrokkenheid is even belangrijk als medische begeleiding. Mijn eerste zorg is niet om het leven van de dokter te verlichten, maar wel de dag van onze cliënten. Hoe meer belasting ik kan wegnemen, hoe beter.”

Cara Van Reymenant

Cara Van Reymenant

Zorgcoördinator

Cara Van Reymenant is als zorgcoördinator het eerste aanspreekpunt voor patiënten na de operatie en vertaalt de noden van de patiënten naar betere communicatie en zorg. Ze is er ook waakzaam op dat de zorg- en dienstverlening voor patiënten zo goed en efficiënt mogelijk nageleefd wordt.

Cara gidst de patiënten doorheen hun traject. Ze volgt de communicatie op via de HipCloud en begeleidt onze patiënten doorheen de soms complexe wirwar van administratie en afspraken. Zij is de centrale coördinator om uw traject vlot en efficiënt te laten verlopen, binnen de realistische mogelijkheden van beschikbaarheden.

“Bij ons moet de patiënt zich welkom en gedragen voelen. Wij willen een onvoorwaardelijke ontzorging en gastvrijheid creëren waarin onze cliënten zich warm en begrepen voelen. Het ontzorgen van onze patiënten door de administratieve taken zoveel mogelijk op ons te nemen, moet hen helpen om zich echt te focussen op hun kernmissie: beter worden.”

Jolien Van Dun

Jolien Van Dun

Zorgcoördinator

Na 5 jaar gewerkt te hebben als verloskundige heeft Jolien Van Dun de overstap gemaakt naar de algemene verpleegkunde.

Ze heeft gewerkt bij het donorcentrum van het Rode Kruis en u zal haar in onze praktijk aan het werk zien als zorgcoördinator en verpleegkundige.

Als zorgcoördinator is ze een aanspreekpunt voor de patiënt. U kan bij haar terecht voor allerlei vragen omtrent uw traject en behandeling in onze praktijk. Ze loopt ook mee tijdens de raadpleging, doet een eerste intakegesprek en zorgt voor de administratieve afhandeling van de consultatie.

Als verpleegkundige staat Jolien in voor de bloedafnames en assisteert ze bij de inspuitingen die door de arts worden gegeven.