Vragen? Ik beantwoord ze graag!
Vragen?

De totale heupprothese

De spiersparende voorste benadering voor het plaatsen van de totale heupprothese staat bekend als de Direct Anterior Approach. Hoewel deze techniek steeds populairder wordt, varieert de uitvoering ervan aanzienlijk.

Prof. Dr. Corten heeft tijdens zijn doctoraatsonderzoek uitgebreid onderzoek gedaan naar het optimaliseren van het losmaken van het heupkapsel. Deze stap is cruciaal om prothesecomponenten perfect te kunnen plaatsen. Uit zijn bevindingen blijkt dat dit een vlotte en veilige procedure mogelijk maakt.

Na het succesvol verdedigen van zijn doctoraat in 2014 heeft Prof. Dr. Corten de spiersparende heupprotheseprocedure verder verbeterd. Hij ontwikkelde het Efficient SurgerY (ESY)-concept, een nieuw gestandaardiseerd concept dat is ontworpen om operaties zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het hoofddoel is de impact op de patiënt te minimaliseren.

Efficient Direct Anterior Approach

Door dit concept toe te passen op de anterieure benaderingswijze werd de Efficient Direct Anterior (EDA) Hip ontwikkeld. Deze operatietechniek maakt gebruik van specifieke, instrumenten als de Gripper en de EsySuit. Deze zorgen voor een vermindering van de operatietijd en de spierschade en bespoedigen zo de revalidatie. Prof. Dr. Corten leidt jaarlijks vele chirurgen uit heel de wereld op om deze techniek ook in hun operatiekwartier te gebruiken. Dr. Sarac en Dr. Vandeputte hebben 2 jaar lang opleiding genoten bij Prof. Dr. Corten en voeren de EDA Hip techniek op exact dezelfde wijze uit als hem. Beide artsen werken in teamverband, op de raadpleging en in het operatiekwartier.

Daar komt bij dat we tijdens de ingreep gebruik maken van nieuwe locoregionale anesthesie technieken. De patiënt krijgt een speciale op de heupoperatie afgestemde anesthesie toegediend. De gebruikelijke volledige narcose, die nare bijwerkingen met zich mee kan brengen, hoeft dus niet meer voor deze operatie. Bovendien zorgen we ervoor dat u tijdens de korte operatie geen enkele gewaarwording van de procedure ervaart. U kan rustig muziek beluisteren terwijl het team voor u zorgt.

80% ‘forgotten hip’

Patiënten zetten hierdoor zeer kort na de operatie reeds hun eerste stappen. 80% van de patiënten vervolgen daarna een probleemloze revalidatie en kunnen na 6 tot 9 maanden spreken van een ‘forgotten hip’. Prof. Dr. Corten en zijn team blijven verder perfectioneren. In maart 2020 hebben ze op de British Hip Society Meeting in Wales zelfs een award gewonnen voor hun onderzoek naar de meest optimale spiersparende operatietechniek.

Prof. Dr. Corten en zijn team voeren de EDA heupoperaties uit met dezelfde hoge standard of care op verschillende locaties zowel in België als in het buitenland.