Vragen? Ik beantwoord ze graag!
Vragen?

One-Day-Hip operatie

Het One Day Hip traject is een heupprothese-ingreep die zowel het risico op complicaties verkleint als de hersteltijd verkort. U mag al de avond zelf na de operatie het ziekenhuis verlaten om te revalideren in uw vertrouwde omgeving. Dit met continue professionele begeleiding/monitoring op maat door ons expertenteam.

Onze Hip Coach begeleidt u voor en na de operatie. Hij volgt de controles mee op, adviseert over een optimaal herstel en kijkt voor de beste oefentherapie. Dit om alle gewenste fysieke activiteiten en doelen weer op te pikken. Dit gebeurt in samenwerking met uw huisarts en kinesitherapeut. Iedereen kan dankzij de HipCloud precies volgen welke stappen men best zet voor een optimale revalidatie. Voorbereiding en betrokkenheid zijn hierin het sleutelwoorden.

Zo verhogen we niet enkel de efficiëntie in uw herstelproces, maar versnellen we ook uw herstelmogelijkheden van thuis uit. We verlichten bovendien gevoelig de administratieve last en totale kost. Zowel voor de arts, de patiënt als voor de samenleving.

De One-Night-Hip

De opvolging van een grote groep van 617 heupoperaties – geopereerd tussen 1 januari en 31 december 2017 – heeft zeer waardevolle informatie opgeleverd. Deze opvolging leert dat 80% van de patiënten een perfecte revalidatie hebben waarbij ze na 2-3 weken hun krukken spontaan volledig kunnen weglaten. Deze studie werd in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Bij 19% van de patiënten zien we dat er voorbijgaande klachten optreden die het herstel wat moeizamer maken. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld lage rugpijn (7-8%) of spierpijn in de lies (3-4%) zijn. De opvolging leert tevens dat de kans voor een heroperatie binnen het jaar ongeveer 1% bedraagt omwille van een wondprobleem, een breuk door een val of een infectie. Het risico voor een operatie aan de prothese zelf is 0,5%. Dit is een significant lager risico dan wat we kunnen vaststellen in het Amerikaanse implantaat-register met een risico van 2,9%.

Deze cijfers leren dus dat er weliswaar een risico op complicaties is met de EDA hip. Maar dit risico werd sterk teruggedrongen in vergelijking met heupprothese-operaties zonder de optimalisatie van Prof. Dr. Corten.

Tevens zien we in de cijfers dat de functionaliteit van de patiënten post-operatief significant verbetert. Immers heeft 80% na 1 jaar een ‘forgotten hip’. Dit betekent dat men zich er het merendeel van de tijd niet meer van bewust is geopereerd te zijn.